Tapin 12Pl 1 Web Klar
Tapin 12Pl 2 Wweb Klar
Tapin 12Pl 1 Web Klar
Tapin 12Pl 2 Wweb Klar

Tapin® medicinsk plaster 25 g + 12 pl

Tapin® plaster

Det er ikke alle, der tager en indsprøjtning i stiv arm, for det kan godt nive lidt.
Tapin® plaster er et lokalbedøvende plaster, der gør huden kortvarigt følelsesløs, hvor du skal stikkes. De aktive stoffer i plasteret trænger ind i huden og bedøver de smerteførende nerver og virker efter en times tid.

Brug Tapin® plaster før vaccinationer og blodprøver eller inden du skal have indført kateter i en blodåre. Du kan også bruge Tapin® plaster i forbindelse med overfladiske, kirurgiske indgreb i huden. Se indlægssedlen for mere information.

Tapin® plaster fås i håndkøb.

Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk

Kan købes her
Pligttekst

Produktinformation Tapin® medicinsk plaster (lidocain 25 mg + prilocain 25 mg)

Anvendelse: Lokalbedøvelse af huden inden indstik af kanyle, f.eks. venekatetre eller blodprøvetagning; eller før mindre hudoperationer. Dosering: Plastret påføres huden og tages af lige inden indgreb. Læs indlægssedlen og spørg lægen eller apotekspersonalet til råds ved tvivl. Voksne og unge over 12 år: 1 eller flere plastre 1-5 timer før indgreb. Børn: 0-2 mdr.: Maks. 1 plaster 1 gang daglig i højst 1 time. 3-11 mdr.: Maks. 2 plastre 1 time. 1-5 år: Maks. 10 plastre ca. 1-5 timer. 6-11 år: Maks. 20 plastre ca. 1-5 timer. Børn over 3 mdr.: Anvendes maks. 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Børn med atopisk dermatit: før fjernelse af ”vandvorter”: plaster påsættes højst 30 min før indgreb. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed for indholdsstofferne i Tapin eller andre lokalbedøvende lægemidler. På rifter, hudafskrabninger, sår, områder med hududslæt eller eksem. Omkring øjnene eller i munden. Må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn. Forsigtighedsregler: Ved sjælden arvelig blodsygdom (glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel) eller ved methæmoglobinæmi. hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal plastret virke på huden i en kortere periode end ellers. Efterlades plastret på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner. Opmærksomhed ved vaccination. Tapin indeholder Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret som kan forårsage hudreaktioner. Brug af anden medicin: Spørg lægen ved samtidig brug af Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin. Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital. Andre lokalbedøvende midler. Lægemidler til behandling af uregelmæssig hjerterytme, såsom amiodaron. Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain. Må ikke anvendes til børn under 12 mdr., der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) f.eks. sulfonamider. Graviditet: Spørg lægen inden brug. Amning: Udskilles i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides er der generelt ikke risiko barnet. Bivirkninger: Almindelige: Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødmen, hævelse). Ikke almindelige: Let svie, kløe eller varme på det behandlende område ved starten af behandling. Sjældne: Allergiske reaktioner som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse). Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse). Små prikformede blødninger på det behandlende område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid). Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med øjnene. Særligt hos børn: Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. Tegn på overdosering: Ørhed eller svimmelhed. Snurren i huden omkring munden og følelsesløshed i tungen. Unormal smagssans. Sløret syn. Ringen for ørerne. Risiko for ”akut methæmoglobinæmi” (et problem med niveauet af blodpigment). Der er større sandsynlighed for, at dette opstår, hvis der samtidig er brugt visse andre lægemidler. Hvis det sker, bliver huden blå-grå på grund af iltmangel. Alvorlig overdosering kan føre til krampeanfald, lavt blodtryk, langsommere vejrtrækning, vejrtrækningsstop og ændrede hjerteslag. Disse virkninger kan være livstruende. Kontakt straks lægen ved tegn på overdosering. Pakningsstørrelser: 2, 20 plastre. Et medicinsk plaster indeholder 1 g emulsion med 25 mg lidocain + 25 mg prilocain.

Læs information i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du er i tvivl. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Produkt Information
Produkt Beskrivelse
Dosering
Indhold
Indlægsseddel
Brugervejledning

Brugervejledning

Når du påfører cremen, er det meget vigtigt, at du følger nedenstående vejledning nøje:
1. Tryk cremen ud i en bunke på det hudområde, hvor den skal anvendes (for eksempel hvor kanylen skal stikkes ind). En stribe creme på cirka 3,5 cm fra tuben med 30 g svarer til cirka 1 g creme. Halvdelen af en tube med 5 g svarer til cirka 2 g creme.
2. Gnid ikke cremen ind.
3. Træk det udstansede midterstykke af forbindingen.
4. Træk papiret af forbindingen.
5. Fjern forbindingens beskyttelseslag og placér forbindingen forsigtigt over bunken med creme. Spred ikke cremen under forbindingen.
6. Fjern plastfilmen. Jævn omhyggeligt forbindingens kanter ud. Lad forbindingen sidde i mindst 60 minutter.
7. Lægen eller sundhedspersonalet vil tage forbindingen af og fjerne cremen lige inden det medicinske indgreb (for eksempel lige inden nålen stikkes ind).