Tips til at hjælpe dit barn med at tage sin medicin 

Tips til at hjælpe dit barn med at tage sin medicin 

Det kan være en kamp at give dit barn medicin. Her kan du finde nogle tips til at gøre det til en bedre oplevelse for dit barn.

Nogle gange kan det være udfordrende at give dit barn medicin. Dit barn synes måske, det er ubehageligt eller lidt skræmmende, men der er måder, hvorpå du som forælder kan hjælpe med at gøre det til en bedre oplevelse for dit barn. 

Når dit barn er sygt og har brug for at tage medicin – måske endda for første gang – kan det være svært at vide, hvordan du bedst gør det. Her finder du tips og gode råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at tage sin medicin. 

Sådan gør du det at tage medicin til en bedre oplevelse for dit barn 

Som forælder er det allervigtigste at undgå at stresse eller forskrække barnet. Det er en god idé at involvere dit barn i processen og fortælle det, hvad der skal ske. Nogle børn foretrækker mange oplysninger om deres sygdom, medicin osv., så prøv at opfylde de individuelle behov for involvering og viden.  

Især større børn har fordel af at få lov til at tage ansvar og lære, hvordan de passer på deres eget helbred. 

Sørg for, at dit barn føler sig tryg og godt tilpas, så det får en positiv oplevelse. Ros altid barnet for at tage sin medicin, og eventuelt kan små belønninger bagefter også være nyttige.  

Du kan altid spørge dit barns læge eller dit lokale apotek om hjælp. 

Overvej forskellige former for medicin

Det er dig, der kender dit barn bedst. Har dit barn f.eks. svært ved at sluge tabletter? Husk, at nogle lægemidler fås i forskellige former. Prøv at spørge apoteket eller dit barns læge, om der er andre muligheder, såsom smeltetabletter eller noget flydende. 

Det er vigtigt, at du ikke ændrer dit barns medicin uden at tale med en fagperson først. Husk altid at spørge en læge eller apotekspersonalet til råds om alternative typer medicin til dit barn.  

Prøv at blande med noget sødt 

Uanset om dit barn ikke kan lide smagen eller generelt har svært ved at tage sin medicin, kan det hjælpe at blande medicinen med noget sødt. Du kan prøve at blande flydende medicin med lidt af dit barns yndlingsjuice eller saft. Tabletter kan knuses og blandes i is eller yoghurt. Sørg altid for, at dit barn spiser eller drikker det hele for at sikre den rigtige dosering.  

Det er dog ikke al medicin, der kan knuses eller deles. Husk derfor at se på pakningen og/eller indlægssedlen for yderligere oplysninger. Hvis disse oplysninger ikke fremgår tydeligt af indlægssedlen, skal du altid spørge din læge eller apoteket til råds.  

Det er også vigtigt ikke at blande medicin i din babys sutteflaske. Det kan være svært at vide, om dit barn har taget al medicinen, og en anden smag kan give problemer, næste gang din baby skal spise. 

Vigtigt at huske, når du giver dit barn medicin 

Når du skal give dit barn medicin, skal du altid læse oplysningerne på pakningen og/eller i indlægssedlen vedrørende brug, forholdsregler og dosering. Dosering afhænger ofte af dit barns vægt, så det er altid godt at have styr på disse oplysninger. 

Der er mange måder, hvorpå du kan forsøge at hjælpe dit barn med at tage sin medicin. Det er ikke vigtigt, hvilket trick du bruger. Det eneste, du skal gøre, er at sikre, at dit barn får hele den nødvendige dosis. Sørg for, at der ikke er noget tilbage i glasset, bægeret, skeen osv. Prøv derfor at lave så små portioner som muligt.  

Det er også vigtigt at huske, at en almindelig ske ikke er et præcist mål. Brug i stedet altid et målebæger, en doseringssprøjte, en måleske eller lignende.  

FAQ

Hvordan kan jeg gøre det at tage medicin til en bedre oplevelse for mit barn?
Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke kan lide at tage sin medicin?
Pligttekst - Pamol® Flash Børn

Produktinformation: Pamol® Flash dispergible tabletter, 250 mg (paracetamol). Anvendelse: Svage til moderate smerter. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Kun beregnet til børn, der vejer 13‑50 kg (ca. 2‑15 år). 13‑20 kg (ca. 2‑7 år): 1 tablet hver 6. time efter behov, maks. 4 tabletter i døgnet. 21‑25 kg (ca. 6‑10 år): 1 tablet hver 4. time efter behov, maks. 6 tabletter i døgnet. 26‑40 kg (ca. 8‑13 år): 2 tabletter hver 6. time efter behov, maks. 8 tabletter i døgnet. 41‑50 kg (ca. 12‑15 år): 2 tabletter hver 4. time efter behov, maks. 12 tabletter i døgnet. Indeholder bananaroma: Kan virke fristende på børn. Opbevares utilgængeligt for børn. Svært nedsat nyrefunktion: Mindst 8 timers interval mellem 2 doser. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof. Ved svært nedsat leverfunktion. Ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), pga. aspartamindhold. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Voksne, der vejer mindre end 50 kg. Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, fejlernæring, dehydrering, svært nedsat nyrefunktion. Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, domperidon, metoclopramid, colestyramin, blodfortyndende medicin. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes. Graviditet og amning: Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og i så kort tid som muligt. Bivirkninger: Sjældne/meget sjældne: Påvirkning af leveren (alvorlig).  Allergiske reaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig). Alvorlige hudreaktioner. Pakninger: 12 stk.  Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Pligttekst - Ibumetin®

Produktinformation: Ibumetin ® filmovertrukne tabletter, 200 mg (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter ved smerter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis børn og unge har brug for Ibumetin i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Må ikke anvendes: Ved allergi over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvfingertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Anvend laveste effektive dosis i kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne.  Infektioner: Kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner ved skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte læge med det samme. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma. Tidligere mavesår/blødning fra mave-tarm-kanalen, tarmsygdom, hjerteanfald/hjertesvigt/slagtilfælde. Forhøjet blodtryk, bindevævssygdomme, nedsat nyre-/leverfunktion, sukkersyge, samtidig anvendelse af warfarin, phenprocoumon, heparin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere, betablokkere, furosemid, thiazid, kortikosteroider, lithium, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat, alkohol, der kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner, alvorlige hudreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder natrium: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. i det væsentlige natriumfrit. Overdosering: Livstruende forgiftning kan opstå. Søg straks læge. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diaré. Almindelige: Blødning fra mave-tarm-kanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, kvalme, opkastning, mavesmerter og -ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, ophobning af urinstof og kreatinin i blodet, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær, mavesår/sår på tolvfingertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand, akut nyresvigt, nyreskade, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Ikke kendt: Alvorlig hudreaktion (DRESS-syndrom og AGEP). Trafik- og arbejdssikkerhed: Ved synsforstyrrelser og svimmelhed bør opmærksomhedskrævende aktiviteter såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner eller farligt værktøj undgås. Pakning: 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.