Perxine

Perxine

Perxine-creme til behandling af fnat hos voksne og børn over 2 måneder. 

Fnat er kraftigt kløende udslæt med små røde prikker og blærer, som skyldes fnatmiden, der graver små gange i huden, hvor den lever og lægger æg. Kløen skyldes en allergisk reaktion i huden over for fnatmiden, dens æg og afføringsstoffer.
Fnat smitter typisk ved langvarig hud-mod-hudkontakt med en person, der har fnat. Fx når man sover i samme seng, ved seksuel kontakt eller er i nær kontakt
med små børn.

Hvad er fnat?

Fnat er kraftigt kløende udslæt med små røde prikker og blærer, som skyldes fnatmiden, der graver små
gange i huden, hvor den lever og lægger æg. Kløen
skyldes en allergisk reaktion i huden over for fnatmiden, dens æg og afføringsstoffer.
Fnat smitter typisk ved langvarig hud-mod-hudkontakt med en person, der har fnat. Fx når man sover
i samme seng, ved seksuel kontakt eller er i nær kontakt
med små børn.

Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine-creme til behandling af fnat hos voksne og børn over 2 måneder. 

Fri for fnat

Fri for fnat

Fnat er kraftigt kløende udslæt med små røde prikker og blærer, som skyldes fnatmiden, der graver små gange i huden, hvor den lever og lægger æg. 

Pligttekst

Produktinformation Perxine (permethrin) 50 mg/g creme

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Behandling af fnat. Virkning: Parasitbekæmpende. Dosering: Voksne samt børn og unge over 12 år: Påfør op til 30 g creme (svarende til én tube på 30 g). Børn i alderen 6–12 år:  Påfør op til 15 g creme (svarende til ½ tube på 30 g). Børn i alderen 2 måneder – 5 år: Påfør op til 7,5 g creme (svarende til ¼ tube på 30 g). Sikkerheden og virkningen hos børn under 2 måneder er ikke klarlagt. Påfør forsigtigt et tyndt lag creme på huden. Lad cremen sidde på huden i 8–14 timer, f.eks. natten over. En enkelt påføring er generelt tilstrækkelig for en vellykket behandling. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Kun til anvendelse på huden! Dette lægemiddel må ikke synkes. Det anbefales, at omsorgspersoner, der påfører permethrin, bruger handsker. Ved allergi overfor krysantemum eller andre ”compositae” (planter i kurvblosmtfamilien), må Perxine kun anvendes efter læges anvisning. Kan forårsage irritation i øjets bindehinde. Undgå kontakt med øjne og slimhinder (næse/svælg, kønsorganer) eller åbne sår. Ved kontakt med øjne, slimhinder eller åbne sår skal kontaktområdet straks skylles med vand. Børn i alderen op til 23 måneder: Må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. Har skadelig virkning på alle typer insekter, katte og vandlevende dyr, f.eks. fisk. Undgå, at disse dyr kommer i kontakt med Perxine. Må ikke komme i akvarier eller terrarier. Kan forværre symptomerne ved astma og eksem. Hjælpestofferne i cremen (paraffiner) kan reducere effektiviteten og pålideligheden af samtidigt anvendte latexprodukter (f.eks. kondom, pessar). Indeholder cetostearylalkohol og sorbinsyre, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Brug af anden medicin: Midlertidig afbrydelse af brug af kortikosteroider på huden bør overvejes. Graviditet: Kontakt lægen før brug. Amning: Kontakt lægen før brug. Bivirkninger: Almindelige: Hudkløe, hudrødme eller unormale hudfornemmelser (paræstesier) såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden, samt tør hud. Sjældne bivirkninger: Hovedpine. Meget sjældne bivirkninger: hudlæsioner (hudafskrabninger), betændelse i hårsækkene og nedsat pigmentering i huden. Følsomme/allergiske personer har rapporteret om vejrtrækningsproblemer under anvendelse af stoffer fra pyrethringruppen. Ikke kendt: Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner på huden (kontaktallergi) i form af kløe, rødme, blærer eller nældefeber. Disse reaktioner kan også sprede sig til andre hudområder end de behandlede hudområder. Kvalme. Ved svære overfølsomhedsreaktioner, stop behandling og søg straks læge. Pakningsstørrelser: Tube: 30 g. Udlevering: Håndkøb. Tilskud: Klausuleret tilskud. Dateret pris: For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk.  Registreringsindehaver: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Tyskland. Repræsentant: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.