Hvad er fnat, og hvordan undgår du at blive smittet igen?

Hvad er fnat, og hvordan undgår du at blive smittet igen?

Fnat er en intenst kløende hudsygdom, som skyldes smitte med fnatmiden. Fnat smitter ved tæt kontakt, og i denne artikel kan du læse mere om fnat, fnatbehandlingen, og hvad du selv kan gøre, for at blive fri for fnat og undgå at blive smittet igen.

Hvad er fnat?

Hvad er fnat?

Fnat (hvis lægefaglige term er scabies) er en intens, kløende udslæt med små, røde og bumselignende knopper, som skyldes den humane fnatmide (sarcoptes scabiei variant hominis). Fnatmiden graver små gange (midegange) i det øverste lag i huden, hvor den lever og lægger æg. Tilstedeværelsen af fnatmiden, dens æg og afføringsstoffer skaber en allergisk reaktion i huden, som giver den kraftige kløe og det karakteristiske udslæt. Hos ældre og mennesker med et svækket immunsystem kan personen være smittet med flere tusinde fnatmider. Dette kaldes skorpefnat (krustøs scabies) og kræver hurtig medicinsk behandling af en læge(1).

Hvordan smitter fnat, og hvor længe er man smittet, før man får symptomer?

Fnat smitter typisk ved langvarig hud-mod-hud-kontakt med en person, der har fnat, fx når man sover i samme seng, ved seksuel kontakt eller nær kontakt med små børn.

Fnatmiderne kan i mindre grad også smitte fra tekstiler som tøj, håndklæder, tæpper, sko, bamser og lignende. Har man aldrig haft fnat før, kan man være smittet med fnatmiderne i 2 til 8 uger før man udvikler symptomer. I den periode kan man selv smitte andre med fnat. Har man haft fnat før, kan symptomerne opstå allerede 1 til 4 dage efter smitte.

Hvad er symptomerne på fnat?

Fnat viser sig ved en pludselig opstået og meget intens kløe, som forværres om natten. Der opstår små, røde og bumselignende knopper, som på grund af kløen bliver til et forkradset udslæt. Kløen er kraftigst de steder på kroppen, hvor fnatmiden befinder sig. Det er typisk i huden imellem og på siden af fingrene, på håndled, i albuebøjningerne, armhuler, kønsdele, lår og balder, men kan sprede sig til hele kroppen.

Hårbund, ansigt, hals, hånd- og fodsåler bliver også ramt hos børn under 2 til 3 år samt hos ældre.

Hvordan stilles diagnosen fnat?

Hvordan stilles diagnosen fnat?

Diagnosen stilles med sikkerhed ved fundet af en fnatmide i en midegang, typisk i huden på siderne af fingrene, og hos børn under 2 til 3 år kan det også være på fodsålerne.

Da det ikke altid er muligt at finde en fnatmide, kan diagnosen også stilles ud fra sygehistorien med den intense kløe, det karakteristiske udseende udslæt og de typiske angrebne områder på kroppen samt tilstedeværelsen af midegange(1, 4).

Hvordan behandler man fnat?

Fnat kan behandles med medicinsk creme, fx Perxine, som indeholder det aktive stof permethrin.  Følg instruktionen i indlægssedlen nøje for at opnå tilstrækkelig effekt. Er du i tvivl, så kontakt din læge. 

For yderligere information vedrørende brugen af Perxine, læs også Perxine Patientfolder.

Hvem skal have fnatbehandling?

Personen med fnat samt alle tætte kontakter skal behandles på samme tid. Det er meget vigtigt, at tætte kontakter også behandles, da de kan være smittet med fnatmiden uden at have udviklet symptomer endnu.

Tætte kontakter er familiemedlemmer, dem man bor sammen med fx efterskole roomies, seksualpartnere, kærester og dem man deler seng med. Tætte kontakter dækker også personer man deler håndklæde, tøj eller sko med. Det anbefales, at den smittede samt tætte kontakter skal undgå seksuelt samvær med andre, indtil man er helt færdig med fnatbehandlingen(4).

Hvornår smitter man ikke længere, og hvornår er man fri for fnat?

8-14 timer efter første behandling med creme, som indeholder permethrin, fx Perxine, regnes man som smittefri for fnat, og de(n) behandlede kan dermed gå i børnehave, skole og på arbejde efter dette tidsrum. I tilfælde af fortsat eller ny smitte bør behandlingen gentages 7-14 dage efter den første behandling med Perxine.

Årsager til at kløen fortsætter efter endt behandling

Årsager til at kløen fortsætter efter endt behandling

Størstedelen bliver fri for fnat, hvis man følger de tre gode fnatråd. Det er normalt, at huden kan fortsætte med at klø og have udslæt i op til 4 uger efter behandlingen, men det aftager gradvist.

Er din kløe meget voldsom, kan du evt. kontakte din læge for yderligere behandling. Fortsætter kløen efter 6 uger, eller opstår der ny udslæt eller midegange efter endt behandling, skal man søge læge.

3 gode råd til at komme af med fnat og hvordan man forebygger ny smitte med fnat

For at blive helbredt for fnat og undgå at blive smittet igen af tætte kontakter, er det helt afgørende at følge disse tre gode råd:

  • Følg behandlingsinstruktionen på indlægssedlen nøje.
  • Behandel tætte kontakter på samme tid som den smittede.
  • Gør grundigt rent i hjemmet.

Desuden anbefales det, at tøj vaskes ved minimum 60 grader, som vil dræbe både fnatmider og æg(3). Det der ikke kan vaskes, fx overtøj og sko, kan man lægge i en lukket plasticpose i minimum 7 dage for at komme fnatmider til livs.

Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine-creme til behandling af fnat hos voksne og børn over 2 måneder. 

Perxine patientfolder

Perxine patientfolder

For at få yderligere information omkring Perxine og brugen af Perxine, læs også Perxine patientfolder.

Kilder:

  1. Marie S. Brasholt et al. Scabies. Ugeskr Læger 2002; 164: 2748-52
  2. Behandling og forebyggelse af fnat - Artikel fra Rationel Farmakoterapi nr. 2, 2019 - Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/rationel-farmakoterapi-2-2019/behandling-og-forebyggelse-af-fnat
  3. Bernigaud C et al. How to eliminate scabies parasites from fomites - a high throughput ex vivo experimental study. Dec 2019 pii: S0190-9622(19)33301-8. doi: 10.1016/j.jaad.2019.11.069
  4. Salavastru CM, Chosidow O, Boffa MJ, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of scabies. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Aug;31(8):1248-1253. doi: 10.1111/jdv.14351. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28639722.

Produktinformation Perxine (permethrin) 50 mg/g creme

Læs omhyggeligt oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelse: Behandling af fnat (parasitbekæmpende). Dosering: Voksne samt børn og unge over 12 år: Påfør op til 30 g creme (svarende til én tube på 30 g). Børn i alderen 6–12 år:  Påfør op til 15 g creme (svarende til ½ tube på 30 g). Børn i alderen 2 måneder – 5 år: Påfør op til 7,5 g creme (svarende til ¼ tube på 30 g). Sikkerheden og virkningen hos børn under 2 måneder er ikke klarlagt. Påfør forsigtigt et tyndt lag creme på huden. Lad cremen sidde på huden i 8–14 timer, f.eks. natten over. En enkelt påføring er generelt tilstrækkelig for en vellykket behandling. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Kun til anvendelse på huden! Dette lægemiddel må ikke synkes. Det anbefales, at omsorgspersoner, der påfører permethrin, bruger handsker. Ved allergi overfor krysantemum eller andre ”compositae” (planter i kurvblosmtfamilien), må Perxine kun anvendes efter læges anvisning. Kan forårsage irritation i øjets bindehinde. Undgå kontakt med øjne og slimhinder (næse/svælg, kønsorganer) eller åbne sår. Ved kontakt med øjne, slimhinder eller åbne sår skal kontaktområdet straks skylles med vand. Børn i alderen op til 23 måneder: Må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. Har skadelig virkning på alle typer insekter, katte og vandlevende dyr, f.eks. fisk. Undgå, at disse dyr kommer i kontakt med Perxine. Må ikke komme i akvarier eller terrarier. Kan forværre symptomerne ved astma og eksem. Hjælpestofferne i cremen (paraffiner) kan reducere effektiviteten og pålideligheden af samtidigt anvendte latexprodukter (f.eks. kondom, pessar). Indeholder cetostearylalkohol og sorbinsyre, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Brug af anden medicin: Midlertidig afbrydelse af brug af kortikosteroider på huden bør overvejes. Graviditet: Kontakt lægen før brug. Amning: Kontakt lægen før brug. Bivirkninger: Almindelige: Hudkløe, hudrødme eller unormale hudfornemmelser (paræstesier) såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden, samt tør hud. Sjældne bivirkninger: Hovedpine. Meget sjældne bivirkninger: hudlæsioner (hudafskrabninger), betændelse i hårsækkene og nedsat pigmentering i huden. Følsomme/allergiske personer har rapporteret om vejrtrækningsproblemer under anvendelse af stoffer fra pyrethringruppen. Ikke kendt: Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner på huden (kontaktallergi) i form af kløe, rødme, blærer eller nældefeber. Disse reaktioner kan også sprede sig til andre hudområder end de behandlede hudområder. Kvalme. Ved svære overfølsomhedsreaktioner, stop behandling og søg straks læge. Pakningsstørrelse: Tube: 30 g. Registreringsindehaver: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Tyskland. Repræsentant: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.