Fri for fnat

Fri for fnat

Fnat er kraftigt kløende udslæt med små røde prikker og blærer, som skyldes fnatmiden, der graver små gange i huden, hvor den lever og lægger æg. 

Fnat er kraftigt kløende udslæt med små røde prikker og blærer, som skyldes fnatmiden, der graver små gange i huden, hvor den lever og lægger æg. Kløen skyldes en allergisk reaktion i huden over for fnatmiden, dens æg og afføringsstoffer. Fnat smitter typisk ved langvarig hud-mod-hudkontakt med en person, der har fnat. Fx når man sover i samme seng, ved seksuel kontakt eller er i nær kontakt med små børn.

Hvordan føles det at have fnat?

Fnat viser sig typisk ved en pludselig og meget intens kløe, som forværres om natten. Kløen er kraftigst de steder på huden, hvor fnatmiden befinder sig. Det er typisk i huden imellem og på siden af fingrene, på håndled, i albuebøjningerne, armhuler, kønsdele, lår og balder.

Hvor længe er man smittet før man får symptomer?

Har man aldrig haft fnat før, kan man være smittet med fnatmiderne i 2 til 8 uger, før man udvikler symptomer. I den periode kan man smitte andre med fnat. Har man haft fnat før, kan symptomerne opstå allerede 1 til 4 dage efter smitte.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles med sikkerhed ved fundet af en fnatmide i en midegang - typisk i huden på siderne af fingrene. Men da det ikke altid er muligt at finde en fnatmide, kan diagnosen også stilles ud fra udslættets karakteristiske intense kløe, udseende og typiske angrebne områder på kroppen.

Hvordan bruger du Perxine?

Brug Perxine nøjagtigt som beskrevet i indlægssedlen eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Perxine er kun til anvendelse på huden og påføres i et tyndt lag. Sørg for, at cremen ikke kommer ind i øjnene eller kommer i kontakt med slimhinder (næse/ svælg, kønsorganer) eller åbne sår. Hvis uheldet sker: Skyl grundigt med vand.

Voksne samt børn og unge over 12 år: Påfør en hel tube creme fra kæberanden og ned, dvs. hele kroppen, herunder hals, håndflader og fodsåler. Vær særlig omhyggelig mellem fingre og tæer (også under finger- og tånegle), ved håndled, albuer, armhuler, anus, udvendige kønsorganer og balder. Dosis kan justeres efter den enkeltes behov og legemsoverflade. Hvis ansigt, ører eller hovedbund også behandles, kan der anvendes en større dosis.

Børn i alderen 6–12 år: Se indlægssedlen

Børn i alderen 2 måneder - 5 år: Se indlægssedlen

Nyfødte og spædbørn under 2 måneder: Se indlægssedlen

Ældre over 65 år: Se indlægssedlen

Gravid eller ammende: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du bruger Perxine.

Hvor længe skal du bruge Perxine?

Én påføring er normalt nok. Lad cremen sidde på huden i 8-14 timer, fx natten over. Undgå at tage bad eller vaske dig i denne periode, da det kan ødelægge behandlingens effekt. Hvis du undtagelsesvist bliver nødt til at vaske hænder eller andre steder, du har påført cremen, skal du komme et nyt lag creme på de steder. Efter 8-14 timer skal du tage et brusebad eller vaske huden med vand og sæbe. I tilfælde af fortsat eller ny smitte bør behandlingen gentages 7-14 dage efter den første behandling.

Bivirkninger ved behandling med Perxine

Perxine kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis der opstår svære overfølsomhedsreaktioner, skal du søge læge med det samme! I så fald må du ikke længere bruge Perxine. Hudkløe, hudrødme eller unormale hudfornemmelser såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden, samt tør hud er almindelige bivirkninger. Disse symptomer kan imidlertid også skyldes selve fnatinfektionen. Fugtighedscreme og oliebade anbefales til tør hud. Kløe og hududslæt (fnatrelateret eksem) kan vare ved i op til fire uger efter endt behandling. Dette skyldes en reaktion på de dræbte fnatmider. Hvis du efter brug af Perxine føler, at infektionen varer ved, skal du tale med din læge, før du påfører et nyt lag.

3 gode råd til at blive fri for fnat

3 gode råd til at blive fri for fnat

For at komme i mål med behandlingen og undgå ny smitte med fnat, skal man:

  1. Følge indlægssedlen nøje
  2. Behandle tætte kontakter på samme tid som den smittede
  3. Gøre hovedrent i hjemmet

Tætte kontakter til personen med fnat skal behandles samtidigt med den smittede - også selvom de ikke har symptomer endnu. Det gælder fx familiemedlemmer, dem man bor sammen med, efterskole roomies, seksualpartnere, kærester, dem man deler seng med eller bruger samme håndklæder, tøj og sko med.

Tålmodighed er vigtig

Behandlingen er effektiv, og størstedelen bliver fri for fnat, hvis man følger de tre gode råd. Huden kan fortsætte med at klø og have udslæt i op til 4 uger efter behandlingen, men aftager gradvist. Fortsætter kløen herefter, eller opstår der nyt udslæt eller midegange, skal du søge læge.

Sådan rengør du hjemmet for fnatmider
  • Efter du har smurt dig ind i Perxine, skal du tage rent tøj på.
  • Iført rengøringshandsker skal du dagligt i 4 dage skifte sengetøj, håndklæder, viskestykker og karklude. Disse vaskes ved minimum 60 grader.
  • Vasketøj inkl. bamser vaskes ved minimum 60 grader.
  • Overtøj, sko, hjemmesko, dyner, puder, tæpper og andet, der ikke kan vaskes, skal lægges i en lukket plastikpose i minimum 7 døgn.
  • Madrasser, gulvtæpper, møbler, inklusiv bilsæder skal støvsuges.
  • Mobiltelefoner, tablets (inklusiv covers), computere, controllers til spillekonsoller og lignende skal rengøres.
Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine - Permethrin 50 mg/g creme

Perxine-creme til behandling af fnat hos voksne og børn over 2 måneder. 

Perxine patientfolder

Perxine patientfolder

For at få yderligere information omkring Perxine og brugen af Perxine, læs også Perxine patientfolder.

Produktinformation: Perxine (Permethrn 50 mg/g creme)

Læs omhyggeligt oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Anvendelse: Behandling af fnat (parasitbekæmpende). Dosering: Voksne samt børn og unge over 12 år: Påfør op til 30 g creme (svarende til én tube på 30 g). Børn i alderen 6-12 år: Påfør op til 15 g creme (svarende til ½ tube på 30 g). Børn i alderen 2 måneder-5 år: Påfør op til 7,5 g creme (svarende til ¼ tube på 30 g). Sikkerheden og virkningen hos børn under 2 måneder er ikke klarlagt. Påfør forsigtigt et tyndt lag creme på huden. Lad cremen sidde på huden i 8–14 timer, f.eks. natten over. En enkelt påføring er generelt tilstrækkelig for en vellykket behandling. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Kun til anvendelse på huden! Dette lægemiddel må ikke synkes. Det anbefales, at omsorgspersoner, der påfører permethrin, bruger handsker. Ved allergi overfor krysantemum eller andre ”compositae” (planter i kurvblosmtfamilien), må Perxine kun anvendes efter læges anvisning. Kan forårsage irritation i øjets bindehinde. Undgå kontakt med øjne og slimhinder (næse/svælg, kønsorganer) eller åbne sår. Ved kontakt med øjne, slimhinder eller åbne sår skal kontaktområdet straks skylles med vand. Børn i alderen op til 23 måneder: Må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. Har skadelig virkning på alle typer insekter, katte og vandlevende dyr, f.eks. fisk. Undgå, at disse dyr kommer i kontakt med Perxine. Må ikke komme i akvarier eller terrarier. Kan forværre symptomerne ved astma og eksem. Hjælpestofferne i cremen (paraffiner) kan reducere effektiviteten og pålideligheden af samtidigt anvendte latexprodukter (f.eks. kondom, pessar). Indeholder cetostearylalkohol og sorbinsyre, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Brug af anden medicin: Midlertidig afbrydelse af brug af kortikosteroider på huden bør overvejes. Graviditet: Kontakt lægen før brug. Amning: Kontakt lægen før brug. Bivirkninger: Almindelige: Hudkløe, hudrødme eller unormale hudfornemmelser (paræstesier) såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden, samt tør hud. Sjældne bivirkninger: Hovedpine. Meget sjældne bivirkninger: hudlæsioner (hudafskrabninger), betændelse i hårsækkene og nedsat pigmentering i huden. Følsomme/allergiske personer har rapporteret om vejrtrækningsproblemer under anvendelse af stoffer fra pyrethringruppen. Ikke kendt: Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner på huden (kontaktallergi) i form af kløe, rødme, blærer eller nældefeber. Disse reaktioner kan også sprede sig til andre hudområder end de behandlede hudområder. Kvalme. Ved svære overfølsomhedsreaktioner, stop behandling og søg straks læge. Pakningsstørrelse: Tube: 30 g.

Registreringsindehaver: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Tyskland. Repræsentant: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.