Forskellige former for hovedpine

Forskellige former for hovedpine

Hovedpine er en almindelig tilstand, men ved du, hvilken type hovedpine du lider af, og hvordan du lindrer den?

Hovedpine er meget almindeligt, og de fleste voksne har haft hovedpine inden for det seneste år. Næsten alle bliver ramt af hovedpine mindst én gang i livet, men følelsen og varigheden af smerten kan være meget forskellig fra person til person.

Lider du af hovedpine, og vil du gerne vide, hvordan du lindrer dine smerter? For at lindre dine smerter er det vigtigt at finde ud af, hvilken type hovedpine du har. Du kan finde oplysninger om nogle af de mest almindelige former for hovedpine her.

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er en af de mest almindelige former for hovedpine. Mange mennesker oplever episodisk hovedpine, der forekommer 1-2 gange om måneden. Ved denne form for hovedpine kan dine smerter vare fra 30 minutter og op til 7 dage.

Hvis du har spændingshovedpine, kan du opleve spænding eller trykken omkring hovedet. Smerterne er relativt moderate, og hovedpinen bliver ikke værre i forbindelse med fysisk aktivitet. Denne type hovedpine er sjældent ledsaget af andre symptomer som f.eks. kvalme eller lys- eller lydfølsomhed.

Hvorfor oplever du spændingshovedpine? Der kan være mange årsager til denne type hovedpine. Den kan f.eks. skyldes muskelspændinger i nakken på grund af dårlig arbejdsstilling, for lidt søvn, depression eller tandpine.

Du kan lindre din hovedpine med paracetamol, f.eks. Pamol eller ibuprofen, f.eks. Ibumetin. Læs mere om Pamol her og Ibumetin her. Daglige skulder- eller nakkeøvelser eller fysioterapi kan have en positiv effekt på denne type hovedpine.

Migræne

Migræne er en ret almindelig lidelse hos voksne. Denne form for hovedpine rammer flere kvinder end mænd. Omkring 1 ud af 5 kvinder oplever migræne. Kun 1 ud af 15 mænd bliver ramt. Årsagerne til denne forskel blandt kønnene er ikke klarlagt, men der kan være en sammenhæng med kvinders hormonbalance.

Hvis du har migræne, kan du opleve kraftig hovedpine, ofte ledsaget af kvalme eller opkastning, samt følsomhed over for lys og lyd. Denne type hovedpine varer mellem 4 og 72 timer og er i mange tilfælde tilbagevendende. Ofte forekommer smerten kun i den ene side af hovedet, og den beskrives ofte som dunkende eller pulserende. Smerterne bliver værre i forbindelse med fysisk aktivitet.

Sommetider kommer der symptomer (også kaldet aura) før eller under migræneanfaldet. Disse symptomer kan omfatte syns- eller føleforstyrrelser, og nogle oplever også problemer med at tale.

De præcise årsager til migræne vides ikke med sikkerhed. Man ved, at faktorer som stress, menstruation, prævention, sult, for meget eller for lidt søvn samt visse fødevarer kan udløse migræneanfald. Derfor bør du være opmærksom på din livsstil for at forebygge eller reducere risikoen for fremtidige anfald.

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH)

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) kan opstå som følge af hyppig, regelmæssig brug af smertestillende medicin i mere end tre måneder.  Det betyder ikke, at det er farligt at tage smertestillende medicin. Der er normalt ingen problemer ved at tage smertestillende medicin i et begrænset antal dage hver måned.  Det er vigtigt, at du altid læser oplysningerne på pakningen og/eller i indlægssedlen og anvender produktet som anvist for at undgå overforbrug.  

Vær opmærksom på, hvor ofte du tager smertestillende medicin, især hvis du lider af vedvarende hovedpine. Du skal måske overveje, om din brug af medicin kan være årsagen til din hovedpine.  Hvis du har hovedpine mere end 15 dage om måneden, har du større risiko for at udvikle MOH.

Almindelige symptomer i forbindelse med MOH omfatter daglige hovedpineanfald, der normalt starter om morgenen, eller vedvarende hovedpine, der lindres med smertestillende medicin, men som vender tilbage, så snart medicinens virkning aftager. Nogle personer beskriver også, at disse smerter kan minde om spændingshovedpine eller være kraftigere smerter ligesom ved migræne.

For at lindre denne type hovedpine skal du stoppe med at tage den medicin, der forårsager hovedpinen. Hvis du har mistanke om, at du lider af denne form for hovedpine, skal du kontakte lægen, som kan rådgive dig om, hvordan du bedst stopper med at bruge medicinen.

Klyngehovedpine

Klyngehovedpine er en meget sjælden form for hovedpine. Hvis du har klyngehovedpine, vil du typisk opleve daglig hovedpine. Et anfald kan vare fra 15 til 180 minutter, og hovedpinen kommer i klynger, der ofte varer uger eller måneder ad gangen. Du kan gå i måneder eller år uden symptomer, før hovedpinen starter igen.

Klyngehovedpine er ekstremt smertefuld, og du vil kun have  smerter i den ene side af hovedet. Smerten er uudholdelig og kan beskrives som en brændende eller stikkende fornemmelse, ofte omkring øjet. Andre symptomer i forbindelse med denne form for hovedpine er rindende øjne og næse, rastløshed eller hængende øjenlåg i den side, hvor smerten er lokaliseret.

Denne lidelse er meget sjælden. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, er det vigtigt, at du går til lægen.

Hvornår skal jeg være bekymret i forbindelse med hovedpine?

Hovedpine er en meget normal tilstand hos voksne, og det er kun sjældent tegn på en underliggende, mere alvorlig sygdom. I særlige tilfælde kan der dog være tegn og symptomer, som du skal holde øje med.

Hvis du oplever vedvarende eller tilbagevendende hovedpine, skal du kontakte lægen med henblik på en nærmere undersøgelse. Hvis du bemærker radikale ændringer i din hovedpine, eller hvis dine smerter forværres, kan der være grund til bekymring. Kontakt lægen, hvis det sker.

FAQ

Hvilke former for hovedpine er almindelige?
Hvordan slipper jeg af med min hovedpine?
Hvornår skal jeg være bekymret i forbindelse med hovedpine?
Pligttekst - Pamol® 

Produktinformation: Pamol® tabletter, 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Smertestillende. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Voksne: 1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Max. 8 tabletter pr. døgn. BørnBør ikke gives til børn under 4 år. 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet 3 gange i døgnet25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (ca. 12 år)1-2 tabletter 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Daglig dosis paracetamol må ikke overstige 45 mg/kg/dag. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof, svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages sammen med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, diflunisal, anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, kontakt straks læge eller skadestue. Graviditet og amning: Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og i så kort tid som muligt. Bivirkninger: Sjældne: Kan være alvorlige: Allergisk reaktion; påvirkning af leveren. Udslæt, nældefeber. Pakninger: 10 og 20 stk. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Pligttekst - Ibumetin®

Produktinformation: Ibumetin ® filmovertrukne tabletter, 200 mg (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter ved smerter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis børn og unge har brug for Ibumetin i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Må ikke anvendes: Ved allergi over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvfingertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Anvend laveste effektive dosis i kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne.  Infektioner: Kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner ved skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte læge med det samme. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma. Tidligere mavesår/blødning fra mave-tarm-kanalen, tarmsygdom, hjerteanfald/hjertesvigt/slagtilfælde. Forhøjet blodtryk, bindevævssygdomme, nedsat nyre-/leverfunktion, sukkersyge, samtidig anvendelse af warfarin, phenprocoumon, heparin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere, betablokkere, furosemid, thiazid, kortikosteroider, lithium, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat, alkohol, der kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner, alvorlige hudreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder natrium: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. i det væsentlige natriumfrit. Overdosering: Livstruende forgiftning kan opstå. Søg straks læge. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diaré. Almindelige: Blødning fra mave-tarm-kanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, kvalme, opkastning, mavesmerter og -ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, ophobning af urinstof og kreatinin i blodet, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær, mavesår/sår på tolvfingertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand, akut nyresvigt, nyreskade, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Ikke kendt: Alvorlig hudreaktion (DRESS-syndrom og AGEP). Trafik- og arbejdssikkerhed: Ved synsforstyrrelser og svimmelhed bør opmærksomhedskrævende aktiviteter såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner eller farligt værktøj undgås. Pakning: 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.