Tapin

Tapin

Det er ikke alle, der tager en indsprøjtning i stiv arm, for det kan godt nive lidt.
Tapin® plaster er et lokalbedøvende plaster, der gør huden kortvarigt følelsesløs, hvor du skal stikkes. De aktive stoffer i plasteret trænger ind i huden og bedøver de smerteførende nerver og virker efter en times tid.

Brug Tapin® plaster før vaccinationer og blodprøver eller inden du skal have indført kateter i en blodåre. Du kan også bruge Tapin® plaster i forbindelse med overfladiske, kirurgiske indgreb i huden. Se indlægssedlen for mere information.

Pligttekst

Tapin® (lidocain/prilocain) 25 mg + 25 mg medicinsk plaster og 25 mg + 25 mg creme

 Anvendelse: Tapin® plaster og Tapin® creme: Voksne, unge og børn: Anvendes til at gøre huden følelsesløs inden indstik af kanyle (hvis du eks skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve) eller i forbindelse med mindre hudoperationer. Tapin® creme: Voksne og unge ≥ 12 år: Kan anvendes til at gøre kønsorganerne følelsesløse inden en indsprøjtning eller medicinske indgreb såsom fjernelse af vorter. Brug af Tapin® på kønsorganerne skal foregå under opsyn af en læge eller sygeplejerske. Voksne: Kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden rensning eller fjernelse af beskadiget hud i forbindelse med bensår. Dosering: Tapin® plaster: Påføres huden og tages af lige inden indgreb. Læs indlægssedlen og spørg lægen eller apotekspersonalet til råds ved tvivl. Voksne og unge  ≥ 12 år: 1 eller flere plastre 1-5 timer før indgreb. Børn: 0-2 mdr.: Maks. 1 plaster 1 gang daglig i højst 1 time. 3-11 mdr.: Maks. 2 plastre 1 time. 1-5 år: Maks. 10 plastre ca. 1-5 timer. 6-11 år: Maks. 20 plastre ca. 1-5 timer. Børn over 3 mdr.: Anvendes maks. 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Børn med atopisk dermatit: Før fjernelse af ”vandvorter”: plaster påsættes højst 30 min før indgreb. Tapin® creme: Dosering og mængde af Tapin afhænger af formål. Læs indlægssedlen nøje og spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed for indholdsstofferne i andre lokalbedøvende lægemidler eller Tapin®. På rifter, hudafskrabninger, sår, områder med hududslæt eller eksem. Omkring øjnene eller i munden. Må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn. Må ikke anvendes på kønsorganerne hos børn. Forsigtighedsregler: Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, for du bruger Tapin® hvis: Du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom, der påvirker blodet, og som kaldes for ”glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel”. Hvis du eller dit barn har et problem med niveauet af blodpigment (”methæmoglobinæmi”). Hvis du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), skal Tapin® virke på huden i en kortere periode end ellers. Efterlades Tapin® på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner. Da absorptionen kan være øget ved brug på nybarberet hud, er det vigtig at følge de anbefalede doser, hudområder og virkningstider. Undgå at Tapin® kommer i kontakt med øjnene. Ved vaccination: Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du skal vaccineres med en levende vaccine (fx tuberkulosevaccine). Brug af anden medicin: Spørg lægen ved samtidig brug af: Lægemidler til behandling af infektioner, der kaldes ”sulfonamider” eller nitrofurantoin. Lægemidler til behandling af epilepsi, der kaldes phenytoin eller phenobarbital. Andre lokalbedøvende midler. Lægemidler til behandling af uregelmæssig hjerterytme, såsom amiodaron. Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i blodniveauet af lidocain. Tapin® må ikke anvendes til børn under 12 mdr., der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) f.eks. sulfonamider. Graviditet: Spørg lægen inden brug. Amning: Udskilles i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides er der generelt ikke risiko for barnet. Bivirkninger: Almindelige: Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødmen, hævelse). Ikke almindelige: Let svie, kløe eller varme på det behandlende område ved starten af behandling. Sjældne: Allergiske reaktioner som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse). Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse). Små prikformede blødninger på det behandlende område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid). Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med øjnene. Særligt hos børn: Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. Tegn på overdosering: Ørhed eller svimmelhed. Snurren i huden omkring munden og følelsesløshed i tungen. Unormal smagssans. Sløret syn. Ringen for ørerne. Risiko for ”akut methæmoglobinæmi” (et problem med niveauet af blodpigment). Der er større sandsynlighed for, at dette opstår, hvis der samtidig er brugt visse andre lægemidler. Hvis det sker, bliver huden blå-grå på grund af iltmangel. Alvorlig overdosering kan føre til krampeanfald, lavt blodtryk, langsommere vejrtrækning, vejrtrækningsstop og ændrede hjerteslag. Disse virkninger kan være livstruende. Kontakt straks lægen ved tegn på overdosering. Pakningsstørrelser: Tapin® plaster: Papæsker med 2, 20, 40 eller 50 plastre. Et medicinsk plaster indeholder 1 g emulsion med 25 mg lidocain + 25 mg prilocain. Tapin® creme: 5 g tube med 2 dækplastre, 5 g tube med 3 dækplastre, 5×5 g, 5×5 g tube med 12 dækplastre, 30 g tube.

 

Læs information i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du er i tvivl. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.