Forskelle mellem forkølelse, influenza og COVID-19

Forskelle mellem forkølelse, influenza og COVID-19

Er symptomerne på forkølelse, influenza og COVID-19 de samme? Få mere at vide om de forskellige symptomer og måder at lindre dem på.

Det kan være svært at kende forskel på forkølelse, influenza og COVID-19, da flere sygdomstegn kan være ens. Der er dog forskelle, der kan hjælpe dig med at skelne dem fra hinanden. Du kan også få mere at vide om, hvordan du kan lindre dine symptomer, og hvordan du kan forebygge infektion i fremtiden.

Hvad er COVID-19, og hvordan kan man blive smittet?

COVID-19 er en ny type coronavirus, der er en luftvejssygdom. Denne sygdom skyldes infektion med virussen. Virussen spredes via dråber fra mennesker, enten gennem vejrtrækning, nys eller hoste eller ved at komme i kontakt med overflader eller genstande, hvor virussen er til stede.

Ligesom COVID-19 er forkølelse og influenza smitsomme luftvejssygdomme forårsaget af virus. De forskellige sygdomme spreder sig nemt fra person til person, på samme måde, og har nogle af de samme symptomer. Men hvordan kan man så se forskel på sygdommene?

Hvordan kan man se forskel på forkølelse, influenza og COVID-19?

På trods af, at nogle symptomer kan være ens for både COVID-19, forkølelse og influenza, er sygdommene ikke de samme. Både influenza og forkølelse er meget typiske sygdomme, der oftest forekommer i vintermånederne. Almindelige forkølelsessymptomer omfatter hoste, nysen, løbende eller tilstoppet næse, ondt i halsen, hovedpine og let feber.

Typiske symptomer på influenza er feber, hovedpine, træthed, muskelsmerter, hoste (ofte tør), nysen, ondt i halsen, og en løbende næse er også normalt. Oftest adskiller forkølelse og influenza sig ved, hvordan symptomerne udvikler sig. Symptomerne på influenza er ofte mere alvorlige, og udvikler sig pludseligt.

COVID-19-symptomerne er næsten de samme som symptomerne på influenza, men COVID-19 adskiller sig fra forkølelse og influenza ved, at der ud over de beskrevne symptomer typisk kan forekomme manglende lugte- og smagssans, men ofte ingen løbende eller tilstoppet næse. Dette sker ofte tidligt i forløbet, og især unge har oplevet disse specifikke symptomer.

Hvis du bliver smittet med forkølelse eller influenza, tager det ofte kun et par dage, før de første symptomer opstår. Efter at være blevet smittet med COVID-19 kan det tage fra 2 til 14 dage, før der opstår symptomer.

Selvom nogle af symptomerne kan være mere almindelige ved en af sygdommene, er ingen af disse symptomer unikke for nogen af dem. Hvis du oplever nogle af de symptomer, der er beskrevet ovenfor, og er usikker på, om du kan være smittet med COVID-19 eller influenza, er det vigtigt, at du ikke selvdiagnosticerer. På grund af lighederne er det ikke nok kun at diagnosticere tilstanden ud fra symptomerne. Der kan udføres test for at se, om du har COVID-19 eller influenza. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om symptomer, diagnose osv.

God hygiejne kan være med til at forhindre infektion

Både forkølelse, influenza og COVID-19 er smitsomme luftvejssygdomme, der overføres ved direkte kontakt med andre mennesker eller overflader. Hvis du vil forebygge eller mindske risikoen for at blive smittet, er der forskellige måder, du kan gøre det på. Swipe for at se rådene om god hygiejne og forebyggelse af infektioner nedenfor.

Hvordan kan du lindre symptomerne på forkølelse, influenza og COVID-19?

Der findes ingen specifik behandling mod forkølelse, influenza og COVID-19. I stedet er der forskellige måder at lindre dine symptomer på, for eksempel:

  • Hvis du har feber, skal du huske at drikke rigeligt med væske for at undgå dehydrering.
  • Håndkøbsmedicin kan lindre feberen og milde smerter som hovedpine, f.eks. paracetamol som Pamol eller muskelsmerter, f.eks. ibuprofen som Ibumetin.
  • Ondt i halsen kan lindres med sugetabletter eller mundsprays. Spørg på apoteket for at finde den bedste lindring til dine symptomer.
  • Hvis du har tilstoppet næse, kan næsespray eller næsedråber f.eks. Zymelin (xylometazolin) hjælpe med at lindre en tilstoppet næse og lette vejrtrækningen.

Læs altid oplysningerne på pakningen og/eller indlægssedlen om forholdsregler, dosering og brug. Du kan altid spørge din læge, hvordan du kan lindre dine specifikke symptomer.

 

Ofte stillede spørgsmål
Har jeg influenza eller COVID-19?
Hvordan adskiller symptomerne sig for forkølelse, influenza og COVID-19?
Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn bliver sygt med COVID-19-symptomer?
Pligttekst - Pamol®

Produktinformation: Pamol® tabletter, 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Smertestillende. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Voksne: 1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Max. 8 tabletter pr. døgn. BørnBør ikke gives til børn under 4 år. 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet 3 gange i døgnet25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (ca. 12 år)1-2 tabletter 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Daglig dosis paracetamol må ikke overstige 45 mg/kg/dag. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof, svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages sammen med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, diflunisal, anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, kontakt straks læge eller skadestue. Graviditet og amning: Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og i så kort tid som muligt. Bivirkninger: Sjældne: Kan være alvorlige: Allergisk reaktion; påvirkning af leveren. Udslæt, nældefeber. Pakninger: 10 og 20 stk. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Pligttekst - Ibumetin ®

Produktinformation: Ibumetin ® filmovertrukne tabletter, 200 mg (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter ved smerter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis børn og unge har brug for Ibumetin i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Må ikke anvendes: Ved allergi over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvfingertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Anvend laveste effektive dosis i kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne.  Infektioner: Kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner ved skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte læge med det samme. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma. Tidligere mavesår/blødning fra mave-tarm-kanalen, tarmsygdom, hjerteanfald/hjertesvigt/slagtilfælde. Forhøjet blodtryk, bindevævssygdomme, nedsat nyre-/leverfunktion, sukkersyge, samtidig anvendelse af warfarin, phenprocoumon, heparin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere, betablokkere, furosemid, thiazid, kortikosteroider, lithium, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat, alkohol, der kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner, alvorlige hudreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder natrium: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. i det væsentlige natriumfrit. Overdosering: Livstruende forgiftning kan opstå. Søg straks læge. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diaré. Almindelige: Blødning fra mave-tarm-kanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, kvalme, opkastning, mavesmerter og -ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, ophobning af urinstof og kreatinin i blodet, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær, mavesår/sår på tolvfingertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand, akut nyresvigt, nyreskade, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Ikke kendt: Alvorlig hudreaktion (DRESS-syndrom og AGEP). Trafik- og arbejdssikkerhed: Ved synsforstyrrelser og svimmelhed bør opmærksomhedskrævende aktiviteter såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner eller farligt værktøj undgås. Pakning: 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Pligttekst - Zymelin®

Produktinformation: Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml og 1 mg/ml og Zymelin® Menthol 1 mg/ml ukonserveret næsespray, opløsning. Zymelin® næsedråber 0,5 mg/ml og 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse eller bihulebetændelse. DoseringBørn under 2 år: Må ikke anvendes, da de kan få alvorlige bivirkninger, selv ved lave doser. Zymelin/Zymelin Menthol ukons. næsespray 1 mg/mlVoksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 x daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efter lægens anvisning. Zymelin ukons. næsespray 0,5 mg/mlBørn 2-10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 x daglig i højst 10 dage.  Zymelin næsedråber 1 mg/ml: Voksne og børn over 10 år: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 x daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efterlægens anvisning. Zymelin næsedråber 0,5 mg/mlBørn 2-10 år: 1-2 dråber i hvert næsebor højst 3 x daglig i højst 10 dage. Må ikke anvendes: Ved allergi overfor xylometazolin eller et hjælpestof, grøn stær med snæver kammervinkel, efter fjernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse/mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: Kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed: Ved søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Stofskiftesygdomme, diabetes, svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-kar-sygdomme (f.eks. langt QT syndrom), vandladningsbesvær pga. prostata, svulst i binyrerne, samtidig behandling med medicin mod depression/Parkinsons sygdom. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Børn under 2 år: Evt. koma. Dette kan også opstå ved forkert indtagelse (f.eks. gennem munden). Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. BivirkningerAlmindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner. Pakninger: Zymelin næsespray 1 mg/ml: 10 ml, 2 x 10 ml. Zymelin næsespray 0,5 mg/ml, Zymelin Menthol næsespray 1mg/ml & Zymelin næsedråber 0,5 mg/ml og 1 mg/ml: 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.