Ondt i halsen – virus- eller bakterieinfektion?

Ondt i halsen – virus- eller bakterieinfektion?

Det kan være en smertefuld oplevelse at have ondt i halsen. Det er et almindeligt symptom, men kender du de forskellige årsager til ondt i halsen, hvordan symptomerne adskiller sig, og hvad du kan gøre for at lindre smerterne?

Ondt i halsen er meget almindeligt. Det kan starte med en følelse af ubehag og irritation, når du synker, men det kan også blive en mere konstant smerte. Oftest er ondt i halsen ikke noget at bekymre sig om, og symptomerne aftager typisk inden for en uge.

Der kan dog være forskellige årsager til ondt i halsen, og symptomerne og måden at lindre dem på afhænger af den specifikke årsag. Ondt i halsen kan være det første tegn på forkølelse, men det kan også skyldes halsbetændelse. Hvordan ved man, om det skyldes en virus- eller en bakterieinfektion?

Hvad er de forskellige symptomer på ondt i halsen?

Symptomer på ondt i halsen kan variere afhængigt af årsagen. Typiske symptomer kan omfatte:

 • Smerter, irritation eller en "kradsende" fornemmelse i halsen
 • Smerter, der kan forværres, når du synker eller taler
 • Rødme bagest i munden
 • Synkebesvær
 • Ømme, hævede kirtler i halsen eller kæben
 • Hævede, røde mandler
 • En let hoste

Det er heller ikke ualmindeligt, at din stemme kan blive hæs eller svag. Symptomerne er de samme hos børn, og det er almindeligt, at de også får feber og kan virke mindre aktive.

Oftest skyldes ondt i halsen virus, f.eks. forkølelse eller influenza. Mange af ovenstående symptomer kan skyldes en virusinfektion, og oftest er ondt i halsen blot et af flere tegn og symptomer, f.eks. feber, hoste, løbende næse, nysen, muskelsmerter og hovedpine. Især hoste er et symptom på virusinfektioner.

Halsbetændelse er en tilstand, der ses ved både bakterie- og virusinfektioner. Her omfatter symptomerne feber, hævede, røde mandler, muligvis med hvidt pus og dårlig ånde. Feber er mere almindeligt ved bakterieinfektioner, og der er ingen hoste. Det er derfor ikke ualmindeligt, at du har ondt i halsen uden at have forkølelseslignende symptomer.

Alle kan få halsbetændelse, men det er mere almindeligt hos børn og unge, især i efterårs- og vintermånederne. For at finde årsagen til dine symptomer skal du kontakte din læge med henblik på en undersøgelse. Årsagen til ondt i halsen afgør, hvad du kan gøre for at lindre dine symptomer.

Kan du smitte andre, hvis du har ondt i halsen?

Uanset om ondt i halsen skyldes virus eller bakterier, kan du stadig smitte andre. Selvom du måske ikke hoster eller nyser, overføres bakterier og virus gennem luftbårne dråber, også fra tale og vejrtrækning, så blot det at være i tæt kontakt med andre kan være nok til, at de bliver smittet.

Hvis du er syg, skal du derfor holde afstand til andre mennesker og blive hjemme for at blive rask.

Er ondt i halsen smitsomt?
Hvordan kan du lindre symptomerne på ondt i halsen?

Hvis du har ondt i halsen på grund af en virusinfektion, f.eks. forkølelse eller influenza, er der ingen medicinsk behandling, og symptomerne forsvinder oftest inden for et par dage til en uge.

Der er måder, hvorpå du kan lindre eller afhjælpe dine symptomer på en virusinfektion:

 • Drik rigeligt med væske for at lindre tørhed og irritation i halsen.
 • For at lindre feber og milde smerter kan du prøve almindelig håndkøbsmedicin som f.eks. Pamol eller ibuprofen som Ibumetin. Læs altid oplysningerne om forholdsregler, dosering og anvendelse på pakningen og/eller indlægssedlen.
 • Du kan også finde forskellige sugetabletter og halssprays, der kan lindre smerterne i halsen. Spørg din læge eller apotekspersonalet om råd.
 • Hvis du spiser kolde eller bløde fødevarer som f.eks. ispinde eller suppe, kan det også bidrage til at undgå irritation, når du synker, og det kan føles lindrende.

Hvis du har en bakteriel halsbetændelse, kan den behandles med antibiotika. Din læge skal se dig og afgøre, om du har brug for antibiotika.

Hvis du er usikker på årsagen til, at du har ondt i halsen, og hvordan du lindrer symptomerne, skal du kontakte din læge for en nærmere undersøgelse.

Bør du bekymre dig over ondt i halsen?

Da ondt i halsen oftest skyldes en virusinfektion, er der normalt ingen grund til bekymring. Symptomerne forsvinder ofte efter et par dage, og hvis du drikker masser af vand og samtidig tager håndkøbsmedicin, kan det lindre dine smerter og irritation.

Kontakt lægen, hvis:

 • Ondt i halsen og andre symptomer ikke aftager efter en uge.
 • Du har en temperatur på over 38,5 grader, samtidig med at du har ondt i halsen.
 • Det pludselig bliver svært at åbne munden.
 • Dine symptomer bliver mere alvorlige, f.eks. smerterne forværres, halsen eller svælget hæver mere osv.
 • Du ofte får ondt i halsen.

Hvis du er bekymret over dine symptomer generelt, kan du altid kontakte din læge for en nærmere undersøgelse. Alvorlig og længerevarende ondt i halsen kan ofte være tegn på en bakterieinfektion, som kan kræve medicinsk behandling. 

Ofte stillede spørgsmål
Hvordan slipper du hurtigt af med ondt i halsen?
Hvorfor har jeg ondt i halsen?
Kan du få ondt i halsen uden at være forkølet?
Pligttekst - Pamol®

Produktinformation: Pamol® tabletter, 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Smertestillende. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Voksne: 1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Max. 8 tabletter pr. døgn. BørnBør ikke gives til børn under 4 år. 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet 3 gange i døgnet25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (ca. 12 år)1-2 tabletter 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Daglig dosis paracetamol må ikke overstige 45 mg/kg/dag. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof, svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages sammen med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, diflunisal, anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves, kontakt straks læge eller skadestue. Graviditet og amning: Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og i så kort tid som muligt. Bivirkninger: Sjældne: Kan være alvorlige: Allergisk reaktion; påvirkning af leveren. Udslæt, nældefeber. Pakninger: 10 og 20 stk. For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Pligttekst - Ibumetin®

Produktinformation: Ibumetin ® filmovertrukne tabletter, 200 mg (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter ved smerter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis børn og unge har brug for Ibumetin i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Må ikke anvendes: Ved allergi over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvfingertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Anvend laveste effektive dosis i kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne.  Infektioner: Kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner ved skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte læge med det samme. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma. Tidligere mavesår/blødning fra mave-tarm-kanalen, tarmsygdom, hjerteanfald/hjertesvigt/slagtilfælde. Forhøjet blodtryk, bindevævssygdomme, nedsat nyre-/leverfunktion, sukkersyge, samtidig anvendelse af warfarin, phenprocoumon, heparin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere, betablokkere, furosemid, thiazid, kortikosteroider, lithium, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat, alkohol, der kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner, alvorlige hudreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder natrium: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. i det væsentlige natriumfrit. Overdosering: Livstruende forgiftning kan opstå. Søg straks læge. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diaré. Almindelige: Blødning fra mave-tarm-kanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, kvalme, opkastning, mavesmerter og -ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, ophobning af urinstof og kreatinin i blodet, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær, mavesår/sår på tolvfingertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand, akut nyresvigt, nyreskade, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Ikke kendt: Alvorlig hudreaktion (DRESS-syndrom og AGEP). Trafik- og arbejdssikkerhed: Ved synsforstyrrelser og svimmelhed bør opmærksomhedskrævende aktiviteter såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner eller farligt værktøj undgås. Pakning: 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.