Pamol ®

Du kan anvende Pamol ® til lindring af svage smerter. F.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter samt menstruationssmerter. Du kan også anvende Pamol ® febernedsættende.

 

.

Smerte
Smerte
Smerte

Hvad er smerter, og hvordan kan du lindre din type smerte bedst? Lær, hvordan du kan forebygge og håndtere flere typer af smerter – og hvordan du lindrer dem, når smerterne rammer.

Læs mere

 

 

Pligttekst

Pamol:
Anvendelse: Smertestillende. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Voksne: 1-2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Max. 8 tabletter pr. døgn. BørnBør ikke gives til børn under 4 år. 17-25 kg (4-7 år)½ tablet 3 gange i døgnet25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet 3 gange i døgnet. Over 40 kg (ca. 12 år)1-2 tabletter 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Daglig dosis paracetamol må ikke overstige 45 mg/kg/dag. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et hjælpestof, svært nedsat leverfunktion. Forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion, kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages sammen med anden medicin, der indeholder paracetamol. Vær opmærksom på følgende: Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge. Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser, kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Pamol. Kontakt din læge. Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug af anden medicin: Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, cholestyramin, carbamazepin, fenytoin, blodfortyndende medicin, diflunisal, anden medicin, der påvirker leveren. Graviditet og amning:

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Pamol kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. Du kan tage Pamol når du ammer. BivirkningerSjældne: Allergisk reaktion; påvirkning af leveren, leversvigt, udslæt, nældefeber, lokalt medikamentelt udslæt. Meget sjældne: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber (for lavt antal hvide blodlegemer), anafylaktisk reaktion (pludselig hududslæt, hævelser i ansigtet, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (inden for få minutter til timer), besvær med at trække vejret, nyreskade ved langtidsbehandling kan ikke udelukkes. Overdosering: Kontakt skadestuen, lægen eller apoteket straks selvom der ingen symptomer er. Symptomer på leverskade kan opstå først et par dage efter overdosering. Symptomer: kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter. Pakningsstørrelser: Blister: 10, 20 stk. Se dagsaktuel pris (20 stk.) på www.medicinpriser.dkLæs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Registreringsindehaver: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

 

Pamol Flash 500 mg:
Produktinformation: Pamol Flash® smeltetabletter 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Smertestillende, febernedsættende. Dosering: Kun til voksne: Anbefalet dosis: 1 tablet (500 mg) gentaget efter behov med et interval på mindst 4 timer. Ved kraftige smerter eller høj feber: 2 tabletter gentaget efter behov med et interval på mindst 4 timer. Den maksimale dosis paracetamol må ikke overstige 6 tabletter i løbet af 24 timer. Tag ikke Pamol Flash udover den maksimale dosisMå ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer. Ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom) da denne medicin indeholder aspartamVed svært nedsat leverfunktion. Advarsler og forsigtighedsregler: Opbevar utilgængeligt for børn. Tal med din læge inden brug hvis du har vægt mindre end 50 kg, har nedsat leverfunktion, lider af kronisk alkoholisme, fejlernæring, har nedsat nyrefunktion, dehydrering eller bruger anden medicin, der påvirker leverfunktionen. Langvarig brug af smertestillende medicin vanemæssigt kan give hovedpine. Brug af anden medicin: Tag ikke denne medicin samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen inden brug hvis du tager medicin mod urinsyregigt, smertestillende medicin, medicin der påvirker leverens funktion, medicin mod kvalme og opkast, medicin mod forhøjet blodtryk, blodfortyndende medicin eller flucloxacillin (antibiotika). Tegn på overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves skal læge eller skadestue straks kontaktes ved overdosering pga. risiko for leverskader. Graviditet og amning: Tal med din læge inden brug hvis du er gravid, ammer eller planlægger at blive gravid. Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis i så kort tid som muligt. BivirkningerSjældne: Påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergiske reaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig). Allergiske reaktioner. Pakningsstørrelse: 8 tabletter.

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Registreringsindehaver: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

 

Pamol Flash 250 mg:
Produktinformation: Pamol Flash® dispergible tabletter 250 mg (paracetamol). Anvendelse: Smertestillende, febernedsættende. Dosering: Kun til børn der vejer 13-15 kg (ca. 2-15 år).  Anbefalet dosis: Børn 13 til 20 kg (ca. 2 til 7 år): 1 tablet hver 6.time efter behov, maks. 4 tabletter daglig. Børn 21 til 25 kg (ca. 6 til 10 år): 1 tablet hver 4.time efter behov, maks. 6 tabletter daglig. Børn 26 til 40 kg (ca. 8 til 13 år): 2 tabletter hver 6.time efter behov, maks. 8 tabletter daglig. Børn 41 til 50 kg (ca. 12 til 15 år): 2 tabletter hver 4.time efter behov, maks. 12 tabletter daglig. Maksimal daglig dosis: Den totale dosis bør ikke overstige 80 mg/kg/dag for børn, der vejer under 37 kg og 3 g daglig for voksne og børn, der vejer 38 kg eller mere. Må ikke anvendes: Ved allergi over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer. Ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom) da denne medicin indeholder aspartamVed svært nedsat leverfunktion. Advarsler og forsigtighedsregler: Tal med din læge inden brug hvis du har vægt mindre end 50 kg, har nedsat leverfunktion, lider af kronisk alkoholisme, fejlernæring, har nedsat nyrefunktion, dehydrering eller bruger anden medicin, der påvirker leverfunktionen. Langvarig brug af smertestillende medicin vanemæssigt kan give hovedpine. Denne medicin indeholder bananaroma og kan virke fristende på børn. Opbevar Pamol flash utilgængeligt for børn. Brug af anden medicin: Tag ikke denne medicin samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen inden brug hvis du tager medicin mod urinsyregigt, smertestillende medicin, medicin der påvirker leverens funktion, medicin mod kvalme og opkast, medicin mod forhøjet blodtryk, blodfortyndende medicin eller flucloxacillin (antibiotika). Tegn på overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Symptomer: Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de nævnte symptomer ikke opleves skal læge eller skadestue straks kontaktes ved overdosering pga. risiko for leverskader. Graviditet og amning: Tal med din læge inden brug hvis du er gravid, ammer eller planlægger at blive gravid. Kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Bør tages i den laveste mulige dosis i så kort tid som muligt. Bivirkninger: Sjældne: Påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergiske reaktioner: Udslæt med kløe, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved ansigt og tunge eller vejrtrækningsbesvær (alvorlig). Alvorlige hudreaktioner. Pakning: 12 tabletter. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Registreringsindehaver: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.