Ibuprofen Orifarm

Ibuprofen Orifarm

Du kan anvende Ibuprofen Orifarm til lindring af muskel- og ledsmerter. Du kan også anvende Ibuprofen Orifarm til hovedpine, tandpine eller menstruationssmerter. Til voksne og børn fra 15 år.

Pligttekst

Ibuprofen Orifarm (ibuprofen) filmovertrukne tabletter 200 mg.

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.

Anvendelsesområde: Svage smerter. Virkning: Virker antiinflammatorisk (NSAID), smertestillende og febernedsættende. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Tabletterne indtages med rigeligt væske, synkes hele, må ikke knuses eller tygges. Patienter med sart mave, anbefales at tage tabletterne sammen med føde. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne. Ved alvorlig hjerteinsufficiens, fortilfælde af blødning eller sår i mave/tarm system i forbindelse med NSAID-behandling, fortilfælde af bronkospasmer, hævelser, astma, snue eller nældefeber efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID. Ved aktivt eller tilbagevendende tarmsygdom, Crohns sygdom, tilbagevendende blødning, aktivt mavesår, øget blødningstendens, svær lever- eller nyreinsufficiens. Ved graviditet i 3. trimester. Forsigtighedsregler: Samtidig brug af acetylsalicylsyre eller andre NSAID bør undgås. Forsigtighed ved astma, allergi, kronisk snue. Behandling i kortest mulig tid med lavest mulig dosis anbefales. Forsigtighed på grund af øget risiko for bivirkninger i følgende patientgrupper: ældre, patienter med mave/tarm lidelser, patienter som samtidig bruger medicin som øger risikoen for mave/tarm blødning, patienter med forhøjet blodtryk eller hjerteinsufficiens. Ved stærkt dehydrerede patienter og patienter med nedsat nyrefunktion, leverfunktion eller bindevævssygdom (SLE). Ved patienter i behandling med methotrexat, lithium, ciclosporin, tacrolimus eller diuretika. Kan forlænge blødningstiden. Bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide. Kan give hovedpine på grund af overforbrug af medicinen, kontakt læge ved mistanke om dette. Indeholder lactose. Brug af anden medicin: Ibuprofen bør ikke tages med: ACE-hæmmere, beta-blokkere, diuretika, acetylsalicylsyre, COX2-hæmmere og andre NSAID, digoxin, methotrexat. Ibuprofen kan anvendes med forsigtighed med: Antikoagulantia, warfarin, phenprocoumon, heparin, furosemid, thiaziddiuretika, corticosteroider, lithium, cholestyramin, ciclosporin, trombocythæmmende midler, selektive serotonin genoptagshæmmere, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, rivaroxaban, dabigatran, mifepriston, quinolon antibiotika, sulfonylurea, tacrolimus, zidovudin, voriconazol, fluconazol, aminoglycosider, ginkgo biloba. Graviditet: Bør kun anvendes på tvingende indikation under 1. og 2. trimester. Dosis skal være så lav som mulig, og behandling skal vare så kort tid som mulig. Bør ikke anvendes under 3. trimester. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Mave/tarm blødning, opkastning af blod, blodig afføring, luft i tarmen, træthed, mavesmerter, diarré. Almindelige: Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed, mavesmerter, kvalme, opkastning, smerter i mellemgulvet, mave ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, forøget urinstof i blodet, øget serumkreatinin, eksem, væskeretention, ødem. Ikke almindelige – meget sjældne bivirkninger: Hjertesvigt (hos patienter med begrænset hjertefunktion), bronkospasme, forværring af astma, aseptisk meningitis, betændelse i bugspytkirtlen, nyresvigt, allergiske reaktioner som omfatter alvorlige hudreaktioner og anafylaktisk chok, lever betændelse, leversvigt, åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Høje doser (2400 mg/dag) ibuprofen kan være forbundet med let forøget risiko for hjertetilfælde og slagtilfælde. Ikke kendt: Alvorlig hudreaktion, hvor symptomerne kan være stort, rødt skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Stop behandlingen og søg straks læge hvis du udvikler disse symptomer. Overdosering: Mavesmerter, kvalme, opkastning (kan indeholde blod), ekstrem træthed, sløvhed, døsighed, svaghed, svimmelhed, hovedpine, tinnitus, øresusen, forvirring, ufrivillige spontane hurtige rytmiske bevægelser af øjnene. Brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), vejrtrækningsbesvær, apnø, dyb bevidstløshed (koma), tørst, leverskade, akut nyresvigt, blod i urinen, følelse af at være kold, lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig uregelmæssig puls. Hos små børn ses kortvarige åndedrætsstandsninger. Tilskud: Ej tilskudsberettiget. Pakningsstørrelser: Blister: 20 tabletter. Udlevering: Håndkøb til personer over 18 år, ikke apoteksforbeholdt: Max 1 pakning af højst 20 tabletter pr. dag. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.