Frivelle

Frivelle

Frivelle® kaldes også en ’fortrydelsespille’ og ’dagen derpå-pille’ og forhindrer en uønsket graviditet.

Tag Frivelle® pillen inden for 12 timer og max 3 dage efter ubeskyttet sex – jo før, jo bedre. Tag også Frivelle®, hvis I har været uheldige og kondomet er gledet af eller er gået i stykker, eller du har glemt at tage din p-pille.

Frivelle® indeholder levonorgestrel, et kemisk fremstillet kvindeligt kønshormon, som reducerer risikoen for graviditet med ca. 85 %, hvis du tager pillen straks og korrekt.

Frivelle® kan stoppe dine æggestokke i at frigive æg og forhindrer sæden i at befrugte de æg, du eventuelt allerede har frigivet. Desuden kan Frivelle® forhindre et eventuelt befrugtet æg i at sætte sig fast på livmodervæggen. Men Frivelle® virker ikke, hvis du allerede er gravid.

Kaster du op inden 3 timer efter, du har taget en tablet, skal du tage en ny tablet. Tag en graviditetstest efter ca. 3 uger.

Pligttekst

Produktinformation Frivelle (levonorgestrel) tabletter, 1,5 mg.

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Anvendelsesområde: Frivelle er et nødpræventionsmiddel, som kan bruges inden for 72 timer (3 dage) efter ubeskyttet sex eller svigt af anden prævention.

Dosering: Voksne: Tag tabletten hurtigst muligt, helst inden 12 timer og senest 72 timer (3 dage) efter ubeskyttet sex. Jo før tabletten tages, desto bedre virkning har tabletten. Tabletten må ikke tygges og skal sluges hel. Hvis du kaster op inden tre timer, efter at du har taget tabletten, skal du tage en ny tablet. Nogle typer medicin påvirker effekten af Frivelle – se ”Brug af anden medicin”. Begrænsede tilgængelige data vedrørende anvendelse til kvinder under 16 år. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Kun til lejlighedsvis anvendelse. Forhindrer ikke graviditet i alle tilfælde. Ved usikkerhed om tidspunktet for det ubeskyttede samleje, eller ved ubeskyttet samleje mere end 72 timer tidligere i samme menstruationscyklus, kan du allerede være gravid. Brug frarådes ved sygdom i tyndtarmen (f.eks. Crohns sygdom), som hæmmer optagelsen, ved alvorlig leverproblemer, ved fortilfælde af graviditet uden for livmoderen og ved tidligere infektion i æggeledere. Frivelle bør ikke bruges mere end én gang indenfor samme menstruationscyklus. Kan have nedsat virkning ved stigende legemsvægt eller body mass index (BMI). Frivelle indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Brug af anden medicin: Nogle typer medicin kan forhindre, at Frivelle virker effektivt: Barbiturater og anden medicin mod epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin og carbamazepin), medicin mod tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin), behandling af HIV (ritonavir, efavirenz), medicin mod svampeinfektion (griseofulvin),  naturlægemidler, der indeholder perikon.. Frivelle kan også påvirke virkningen af lægemidlet ciclosporin (undertrykker immunsystemet). Anvender, eller har du inden for de seneste 4 uger anvendt, en eller flere af de ovenstående lægemidler, kan lægen anbefale kobberspiral. Er kobberspiral ikke en mulighed, og kan du ikke omgående kontakte din læge, kan du tage en dobbeltdosis Frivelle (2 tabletter på én gang). Graviditet: Må ikke anvendes. Amning: Tag tabletten umiddelbart efter amning og undgå at amme i mindst 8 timer efter indtagelse. Frugtbarhed:  Kan medføre ændret frugtbarhedstidspunkt. Det forventes, at frugtbarheden hurtigt vender tilbage. Bivirkninger: Meget almindelige: Hovedpine, kvalme, smerter i underlivet, uregelmæssig blødning indtil næste menstruation, træthed. Almindelige: Svimmelhed, diarré, opkastning, brystspænding, for tidlig/forsinkelse af menstruation, uregelmæssig menstruation, pletblødning. Er din menstruation mere end 5 dage forsinket, er usædvanlig let/usædvanlig voldsom, så kontakt din læge hurtigst muligt. Meget sjældne: Udslæt, nældefeber, kløe, smerter i bækkenet, smertefuld menstruation, hævelse i ansigtet. Pakningsstørrelser: 1 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Udlevering: Håndkøb (apoteksforbeholdt). Tilskud: Ingen. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.