Finail

Finail

Uh, du har lyst til at hoppe i sommersandalerne. Hvis det da ikke lige var for de gullige, grimme skjolder på dine tånegle. Finail® behandler neglesvamp og indeholder svampemidlet amorolfin, som bekæmper en række forskellige svampe, der kan give infektioner i den ydre del af neglen.

Svampeinfektioner i neglen viser sig som gullige eller hvidlige belægninger, som kan brede sig til de øvrige negle. Det er desværre et udbredt problem i den vestlige verden, måske fordi infektionerne bl.a. kommer af tætsiddende sko. Giv derfor dine fødder masser af plads og luft, når det er muligt. Også selv om neglene er lidt grimme.

Få din læge til at kigge på dine negle, hvis du mener, du har en svampeinfektion. Og hør om det kan behandles med Finail®.

Og væbn dig så med tålmodighed! En tånegl med neglesvamp kan tage op til et år at behandle, fordi den er så længe om at vokse ud.

Pligttekst

Finail (amorolfin), neglelak, medicinsk, 5 % (50 mg/g)

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Indikation: Negle-infektioner forårsaget at svampe som er følsomme overfor amorolfin. Dosering og indgivelsesmåde: Påsmøres de angrebne negle en gang ugentlig. Må ikke bruges ved: Overfølsomhed overfor amorolfin eller nogle af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Undgå kontakt mellem neglelak og øjne, ører og slimhinder. Neglefile som er brugt på angrebne negle må ikke bruges til raske negle. Interaktioner: Ingen kendte interaktioner. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Sjældne bivirkninger: Ændringer af neglen, misfarvning af neglen, skøre negle. Meget sjældne bivirkninger: Brændende følelse på huden, kontakteksem. Pakningsstørrelser: Glasflasker a 2,5 ml, 3 ml, 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S. Udleveringsgruppe: HF.

Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk