Allergone®

Allergone®

Allergone – til de situationer, hvor allergien rammer.

Er du ramt af allergi eller nældefeber? Allergone lindrer symptomer på allergi, især høfeber, nældefeber og helårsallergi. Begyndende virkning ses inden for ½ - 1 time og varer 8 - 12 timer.
Allergone anvendes til voksne og børn over 15 år.

.

Allergi
Allergi
Allergi

Søger du mere information om høfeber, helårsallergi eller nældefeber? Her får du gode råd og tips om forebyggelse og behandling.

Læs mere

              

 

Pligttekst

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Anvendelsesområde: Til lindring af symptomer på allergi (overfølsomhedssygdom) især høfeber, nældefeber, helårssnue og også ved for eksempel gener ved insektstik. Kan anvendes til voksne og børn over 15 år. Dosering: 1 kapsel efter behov, højst 3 gange over en 24 timers periode. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne og ved nedsat nyrefunktion. Stop med at tage kaplserne 3 dage før en allergitest udføres, da de kan påvirke resultatet og gøre testen upålidelig. Allergone kan forstærke den sløvende virkning af alkohol. Indeholder lactose. Brug af anden medicin: Undgå samtidig anvendelse af nervemedicin, sovemedicin og beroligende medicin. Graviditet: Bør kun anvendes efter aftale med læge. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Meget almindelig: Døsighed, i de fleste tilfælde af mildere karakter. Almindelig: Svimmelhed, hjertebanken, mundtørhed, hududslæt. Meget sjælden: Åndenød, overfølsomhed og hævelser af f.eks. arme og ben. Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Hævelse af ansigt, læber og tunge. Ikke kendt. Hovedpine, mavegener, kløe. Pakningsstørrelser: 12, 24, 48, 96 kapsler. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.